Regulamin lekcji indywidualnych

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Aby zapisać się na kurs indywidualny, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line, dostępny na stronie www.kurspolskiego.pl lub w sekretariacie Szkoły, ul. Michałowskiego 2/3)  i uiścić opłatę za pierwszą lekcję. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem umowy.

2. Długość kursu, częstotliwość zajęć, a także program (np. kurs ogólny, przygotowujący do egzaminu lub kurs języka specjalistycznego) dostosowane są do indywidualnych potrzeb Kursanta.

3. Kursantowi uczęszczającemu na lekcje indywidualne przysługuje prawo do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych dla wszystkich Kursantów szkoły Varia, takich jak np. warsztaty, spotkania integracyjne.

4.Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.

REZYGNACJA Z KURSU I OPŁATY

1. Kursant uczęszczający na lekcje indywidualne ma możliwość odwołania lub zmiany terminu zaplanowanej lekcji. Odpowiednia informacja powinna zostać przekazana mailem lub telefonicznie, co najmniej 24 godziny przed planowaną lekcją.  Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi być potwierdzona przez Sekretariat Szkoły lub Lektora. Jeśli lekcja nie zostanie odwołana zgodnie z zasadami, Kursant będzie zobowiązany za nią zapłacić.

2. W przypadku choroby lektora Szkoła organizuje zastępstwo (za zgodą Kursanta) lub odbycie lekcji w innym terminie dogodnym dla Kursanta.

SPÓŹNIENIE KURSANTA

Jeśli z winy Kursanta lekcja nie rozpocznie się punktualnie, nie zostanie ona przedłużona. Lektor ma obowiązek czekać na Kursanta przez 15 minut (w przypadku lekcji 45min.), chyba że Kursant poinformuje lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji o późniejszej porze. Nie oznacza to jednak, że lekcja zostanie przedłużona.