ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE COVID-19

 1. Szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego.
   
 2. W zajęciach odbywających się w szkole mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych w szczególności takich jak kaszel, gorączka.
   
 3. Lekcje prowadzone są w małych grupach, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
   
 4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, klamki, włączniki światła są regularnie dezynfekowane.
   
 5. Pomieszczenia są regularnie wietrzone.
   
 6. Szkoła zapewnia pracownikom i kursantom odpowiednią ilość dozowników z płynem dezynfekującym.
   
 7. Noszenie maseczki i dezynfekcja rąk są obowiązkowe w sali, podczas lekcji oraz w częściach wspólnych na terenie szkoły (korytarz, sekretariat).
   
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 u kursanta lub pracownika szkoły, szkoła zawiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. Dalsze czynności ustalane są zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
   
 9. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/koronawirus.