Lekcje indywidualne

Na zajęciach indywidualnych będziesz uczyć się we własnym tempie i skupisz się na zagadnieniach najważniejszych dla Ciebie, co ułatwi uzyskanie szybkich postępów w nauce. Lektor poświęci Ci maksimum czasu, na bieżąco będzie korygować Twoje błędy oraz dopasuje omawiany materiał do Twoich potrzeb, upodobań i możliwości. Zadba też o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.

Podczas zajęć wykorzystywane będą różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację. Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, oraz gry i zabawy językowe.

Na lekcji lektor będzie korzystać ze sprawdzonych i lubianych przez studentów podręczników. Dodatkowo będzie uzupełniać materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi ćwiczeniami, mogą to być również materiały przyniesione przez Ciebie.