Lekcje indywidualne online

Lekcje online nie odbiegają od lekcji prowadzonych tradycyjną metodą. Program dopasowany jest do Twojego poziomu, a także do Twoich potrzeb i oczekiwań. Wspólnie z lektorem określicie cel nauki, a lektor ustalając plan, uwzględni zaproponowane przez Ciebie tematy.

Podobnie jak podczas kursów „tradycyjnych”, lekcje będą prowadzone metodą komunikacyjną, która największą wagę przywiązuje do umiejętności mówienia. Ćwiczenia konwersacyjne będą wprowadzane już na pierwszych zajęciach. Lektor dostosuje tempo mówienia oraz używane zwroty do Twojego poziomu zaawansowania i będzie starał się stworzyć jak najwięcej okazji do mówienia.

Podczas zajęć będziesz ćwiczył wszystkie sprawności językowe (także czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu) i słownictwo zgodne z Twoimi potrzebami. Zadbamy też o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.

Lektor na lekcji będzie korzystał ze znanych i sprawdzonych podręczników, które będzie dodatkowo uzupełniał własnymi materiałami. Regularnie na swoją pocztę będziesz otrzymywać teksty, ćwiczenia, nagrania i prace domowe.

Możliwe jest ścisłe określenie profilu kursu. Może to być kurs konwersacyjny lub specjalistyczny z zakresu np. bankowości, marketingu, turystyki, medycyny…