Kursy weekendowe online


Czy można otrzymać zaświadczenie, że uczestniczę w kursie? Jakie warunki należy spełnić?

Zaświadczenie bywa potrzebne naszym kursantom starającym się o wizę lub przedłużenie legalnego pobytu w Polsce. Odpowiednie zaświadczenia wystawiamy osobom, które zapisały się na wskazany kurs i wpłaciły minimum pierwszą ratę.

Czy można łączyć kurs weekendowy z innym kursem w ciągu tygodnia?

Oczywiście. Najlepszą opcją jest łączenie kursu weekendowego z lekcjami indywidualnymi, szczególnie gdy z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić zaległości. 

Można również łączyć kurs weekendowy z intensywnym kursem trzytygodniowym, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zagadnienia przerabiane na kursie weekendowym i innych kursach grupowych mogą się powtarzać.

Jak oceniany będzie mój postęp?

Podczas trwania kursu nauczyciele prowadzą „kartę postępu ucznia”, która zawiera takie informacje jak wyniki testów, zaangażowanie, praca na lekcji. Na tej podstawie lektorzy przygotowują dla każdego studenta końcowy raport postępów. Jest to opisowa ocena wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, słuchania, gramatyki.

Dodatkowo „karta” zawiera wskazówki od lektora, które pomogą Ci w dalszej nauce języka polskiego. O swoich postępach możesz również dowiedzieć się na bieżąco, podczas trwania kursu. Twój nauczyciel bardzo chętnie porozmawia z Tobą i udzieli odpowiednich rad.  

Nie wiem jaki mam poziom językowy. Jak mam to sprawdzić?

Aby sprawdzić swój poziom językowy wystarczy przyjść do naszej szkoły na rozmowę z lektorem. Poprosimy Cię też o wypełnienie pisemnego testu. Na spotkanie z nami zarezerwuj ok. 30 minut. Test kwalifikacyjny znajduje się również na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00, na Michałowskiego 2/3

Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy w ramach kursu weekendowego szkoła oferuje dodatkowe zajęcia?

Dla wszystkich kursantów naszej szkoły regularnie organizujemy różnego rodzaju warsztaty (warsztaty wymowy, warsztaty slangu, warsztaty wiedzy o Polsce etc.) i konwersacje, a także spotkania integracyjne. Bieżące informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach można znaleźć na naszym FB: https://www.facebook.com/VariaPolishCenter

Czy są jakieś granice wiekowe dla osób zapisujących się na kurs?

Górnych granic wiekowych oczywiście nie ma. :) Kursy są przeznaczone dla osób w wieku 16+. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą opiekuna, przyjmujemy na kurs również osoby młodsze. Dzieciom zwykle proponujemy lekcje indywidualne, lub, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych, tworzymy grupy.

Jeśli zrezygnuję z kursu to czy dostanę zwrot wpłaconej kwoty?

Jeżeli po zapisaniu się na kurs nie będziesz mógł wziąć w nim udziału, wpłacona zaliczka nie jest zwracana. Jeśli wpłaciłeś całość kwoty, odzyskasz pieniądze pomniejszone o wartość zaliczki i opłaty za przelew.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem, istnieje możliwość wzięcia udziału w późniejszym kursie lub zgłoszenia na swoje miejsce innej osoby. Wówczas nie ponosisz żadnych kosztów związanych z rezygnacją z kursu.

Czy w sekretariacie szkoły mogę zapłacić za kurs kartą płatniczą?

Tak. Wpłaty można również dokonać gotówką lub przelewem bankowym, na konto szkoły.

Czy dostanę certyfikat ukończenia kursu i czy jest on respektowany przez uczelnie?

Certyfikat ukończenia kursu otrzymuje każdy student, który poprawnie napisał test końcowy i uczęszczał na zajęcia. Zawiera on takie informacje jak: rodzaj kursu, czas jego trwania, poziom i liczba godzin.

Certyfikat wydawany przez nasze Centrum nie jest dokumentem oficjalnym, jest jednak respektowany przez większość uczelni i firm, jako dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na danym poziomie.

Mówię już bardzo dobrze po polsku. Czy mogę się jeszcze nauczyć czegoś nowego?

Oczywiście. Zawsze możesz poszerzyć swój zasób słownictwa o nowe synonimy, idiomy, związki frazeologiczne. Na lekcji poruszane będą tematy adekwatne dla twojego poziomu językowego - z dziedziny literatury, kultury, a także tematy społeczno-polityczne i naukowe. Stanowią one wyzwanie nawet dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego.

O której godzinie odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się od 9.30 do 12.45.

W jaki sposób można zapisać się na kurs?

Najszybszym sposobem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapisy przyjmujemy też w sekretariacie szkoły. Rezerwując kurs prosimy o wpłacenie zaliczki, jest ona potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Czy za kurs mogę zapłacić w szkole walutą euro?

Tak. Możliwa jest zapłata walutą euro. Cennik w euro podany jest również na stronie internetowej. Ewentualną resztę wydajemy w złotówkach.

Jak dużo mogę się nauczyć podczas kursu weekendowego?

Osoby początkujące po kursie weekendowym są w stanie opanować podstawy gramatyki oraz porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, m.in.: opowiedzieć o sobie, zrobić zakupy, zapytać o drogę i zamówić obiad w restauracji. Natomiast osoby na wyższym poziomie zaawansowania mogą w wyraźny sposób np. poprawić sprawność mówienia, wzbogacić zasób słownictwa czy udoskonalić poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.

Czy materiały lekcyjne są wliczone w cenę?

Tak. Każdy student otrzymuje materiały lekcyjne lub specjalnie opracowany skrypt. Dodatkowo płatny jest podręcznik oraz ćwiczenia. Istnieje możliwość zakupienia zestawu książek w sekretariacie szkoły. 

Jaki jest język wykładowy na lekcji?

Na lekcji mówimy i uczymy po polsku. Nasi kursanci pochodzą z najróżniejszych stron świata i język polski jest często jedynym wspólnym językiem wszystkich studentów. Komunikatywna metoda prowadzenia zajęć mobilizuje uczestników kursu nie tylko do mówienia, ale również do myślenia w języku innym niż ojczysty.

Wszyscy pracownicy szkoły Varia posługują się również językiem angielskim, który ułatwia pozalekcyjną komunikację.

Jak długo trwa nauka na jednym poziomie?

Nauka na poziomie podstawowym (A1) obejmuje ok. 120 godzin. Kolejne poziomy zaawansowania (A2, a także poziomy B i C) wymagają nieco dłuższej pracy i zwykle nauka trwa ok. 180 godzin. 

Zdarza się jednak, że student bardzo szybko robi postępy i tym samym szybciej awansuje do wyższej grupy. Zawsze jednak warunkiem awansu jest odpowiednia frekwencja na lekcji (min. 70%), aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywny wynik testu końcowego.

Jaka jest przeciętna liczba osób w grupie?

Grupa liczy zwykle od 7 do 12 kursantów. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 4.

Z jakich krajów najczęściej pochodzą kursanci?

Z całego świata :)! Mamy studentów z: Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Japonii, Egiptu, Ghany, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Włoch, Rumunii, Meksyku...

Jeśli nie będę mógł uczestniczyć we wszystkich zajęciach, czy mogę liczyć na zwrot części wpłaconych pieniędzy?

Pojedyncze nieobecności nie mają wpływu na obniżenie ceny. Stracone lekcje możesz nadrobić samodzielnie, korzystając z materiałów umieszczonych na Twoim panelu ucznia lub na bezpłatnych konsultacjach z lektorem.

 

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na zakończenie kursu studenci piszą test końcowy. Ćwiczenia zawarte w teście są opracowywane specjalnie dla każdej grupy i obejmują dokładnie to, co było realizowane podczas kursu. Test poprzedzony jest lekcją powtórkową, która ułatwia przygotowanie się do egzaminu. Pozytywne wyniki testu oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach są gwarancją ukończenia kursu i tym samym umożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Kiedy i jak korzystać z panelu ucznia?

Każdy student zapisujący się do naszej szkoły otrzymuje dostęp do swojego panelu ucznia. 
Na panelu można dowiedzieć się co było na danej lekcji, a także pobrać ćwiczenia do wydruku