Kursy weekendowe online

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia. Wszystkie lekcje, również te na poziomie zupełnie początkującym odbywają się wyłącznie po polsku. Pracujemy zwykle w grupach internacjonalnych i często język polski jest jedynym „wspólnym” językiem wszystkich studentów.

Metoda ta daje rezultaty zaskakująco szybko - co bardzo wzmacnia motywację studentów.

Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, oraz gry i zabawy językowe. Dzięki spontanicznej, pozbawionej stresu komunikacji, słuchacze bardzo szybko przełamują barierę w posługiwaniu się językiem polskim. 

Uczymy nie tylko „mówić”, ale także – jak mówić, Dbamy o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich struktur gramatycznych. Gramatyka ma stanowić narzędzie do budowania zdań i wypowiedzi oraz stwarzać poczucie „bezpieczeństwa” w posługiwaniu się językiem polskim.

Korzystamy ze sprawdzonych i lubianych przez studentów podręczników. Dodatkowo nasi lektorzy uzupełniają materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.