Kursy semestralne


Jak długo trwa nauka na jednym poziomie?

Nauka na poziomie podstawowym (A1) obejmuje trzy semestry (ok. 150 godzin). Kolejne poziomy zaawansowania (A2, a także poziomy B i C) wymagają nieco dłuższej pracy i zwykle nauka trwa trzy semestry, ok. 180 godzin.

Zdarza się jednak, że student bardzo szybko robi postępy i tym samym szybciej awansuje do wyższej grupy. Zawsze jednak warunkiem awansu jest odpowiednia frekwencja na lekcji (min. 70%), aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywne wyniki testów.

Co zawiera cena kursu? Czy są przewidziane bezpłatne konsultacje lub konwersacje?

Cena kursu, tj. 1080 PLN, zawiera 52 godziny lekcyjnych (26 spotkań), dodatkowe materiały lekcyjne wykorzystywane na lekcji oraz certyfikat ukończenia kursu. Każdy kursant ma również możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konwersacjach, których tematy dobierane są według zainteresowań, oczekiwań i poziomu studentów. 

Jak oceniany będzie mój postęp?

Podczas trwania kursu nauczyciele prowadzą „kartę postępu ucznia”, która zawiera takie informacje jak wyniki testów, zaangażowanie, praca na lekcji. Na tej podstawie lektorzy przygotowują dla każdego studenta końcowy raport postępów. Jest to opisowa ocena wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, słuchania, gramatyki.

Dodatkowo „karta” zawiera wskazówki od lektora, które pomogą Ci w dalszej nauce języka polskiego. O swoich postępach możesz również dowiedzieć się na bieżąco, podczas trwania kursu. Twój nauczyciel bardzo chętnie porozmawia z Tobą i udzieli odpowiednich rad.  

Nie wiem jaki mam poziom językowy. Jak mam to sprawdzić?

Aby sprawdzić swój poziom językowy wystarczy przyjść do naszej szkoły na rozmowę z lektorem. Poprosimy Cię też o wypełnienie pisemnego testu. Na spotkanie z nami zarezerwuj ok. 30 minut. Przykładowe testy kwalifikacyjne znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00, na Michałowskiego 2/3

Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ), zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy szkoła pomaga w uzyskaniu wizy do Polski?

We wszystkich sprawach wizowych prosimy o zwrócenie się do jednej z placówek dyplomatycznych Polski, których adresy umieszczone są na stronach Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Osobom, które zapisały się na kurs języka polskiego, szkoła wystawia dokument potwierdzający zgłoszenie na kurs i opłacenie kursu. Dokument ten pomaga w uzyskaniu wizy.

 

Czy materiały lekcyjne są wliczone w cenę?

Do ceny kursu należy doliczyć podręcznik oraz ćwiczenia (ok. 125 PLN). Pozostałe materiały lekcyjne są zawarte w cenie.

Jaki poziom wystarczy, żeby porozumieć się w Polsce?

To zależy, czy chcemy dogadać się w najprostszych sytuacjach, np. pytając o drogę, robiąc zakupy, zamawiając obiad czy zależy nam na bardziej zaawansowanych dialogach i abstrakcyjnych tematach.

Prosta komunikacja jest możliwa już na poziomie A2, natomiast poziomem, który pozwala w miarę swobodnie poradzić sobie z większością typowych sytuacji turystycznych jest B1.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Postępy w nauce języka polskiego każdego studenta sprawdzane są regularnie za pomocą testów. W ciągu jednego semestru studenci obowiązkowo piszą 2 testy: pierwszy w połowie semestru oraz drugi na koniec semestru. Test końcowy obejmuje również część ustną.

Ćwiczenia zawarte w teście są opracowywane specjalnie dla każdej grupy i obejmują dokładnie to, co było realizowane podczas kursu. Testy poprzedzone są lekcją powtórkową, która ułatwia przygotowanie się do egzaminu. Pozytywne wyniki testów oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach są gwarancją ukończenia kursu i tym samym umożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Czy dostanę certyfikat ukończenia kursu i czy jest on respektowany przez uczelnie?

Certyfikat ukończenia kursu otrzymuje każdy student, który poprawnie napisał test końcowy i uczęszczał na zajęcia. Zawiera on takie informacje jak: rodzaj kursu, czas jego trwania, poziom i liczba godzin.

Certyfikat wydawany przez nasze Centrum nie jest dokumentem oficjalnym, jest jednak respektowany przez większość uczelni i firm, jako dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na danym poziomie. Informacje na temat certyfikatowych egzaminów państwowych ze znajomości języka polskiego jako obcego można znaleźć tutaj.

Czy są jakieś granice wiekowe dla osób zapisujących się na kurs?

Górnych granic wiekowych oczywiście nie ma. :) Kursy są przeznaczone dla osób w wieku 16+. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą opiekuna, przyjmujemy na kurs również osoby młodsze. Dzieciom zwykle proponujemy lekcje indywidualne, lub, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych, tworzymy grupy.

Jaki jest język wykładowy na lekcji?

Na lekcji mówimy i uczymy po polsku. Nasi kursanci pochodzą z najróżniejszych stron świata i język polski jest często jedynym wspólnym językiem wszystkich studentów. Komunikatywna metoda prowadzenia zajęć mobilizuje uczestników kursu nie tylko do mówienia, ale również do myślenia w języku innym niż ojczysty.

Wszyscy pracownicy szkoły Varia posługują się również językiem angielskim, który ułatwia pozalekcyjną komunikację.

Jaką metodą prowadzona jest nauka języka polskiego w Centrum Varia?

Nauka polskiego w naszej szkole opiera się przede wszystkim na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy.  W czasie lekcji języka polskiego rozmawiamy tylko po polsku, niezależnie od poziomu zaawansowania grupy. Stawiamy na metodę komunikatywną, ale także dbamy o poprawną wymowę, odpowiedni akcent i nie zapominamy o gramatyce.

Mówię już bardzo dobrze po polsku. Czy mogę się jeszcze nauczyć czegoś nowego?

Oczywiście. Zawsze możesz poszerzyć swój zasób słownictwa o nowe synonimy, idiomy, związki frazeologiczne. Na lekcji poruszane będą tematy adekwatne dla twojego poziomu językowego - z dziedziny literatury, kultury, a także tematy społeczno-polityczne i naukowe. Stanowią one wyzwanie nawet dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego.

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy w sekretariacie szkoły mogę zapłacić za kurs kartą płatniczą?

Tak. Wpłaty można również dokonać gotówką lub przelewem bankowym, na konto szkoły.

Czy można otrzymać zaświadczenie, że uczestniczę w kursie? Jakie warunki należy spełnić?

Zaświadczenie bywa potrzebne naszym kursantom starającym się o wizę lub przedłużenie legalnego pobytu w Polsce. Odpowiednie zaświadczenia wystawiamy osobom, które zapisały się na wskazany kurs i wpłaciły pierwszą ratę.

O której godzinie odbywają się lekcje?

Zazwyczaj lekcje odbywają się w godzinach 18.00-19.30. Są jednak grupy, które mają zajęcia w godzinach porannych: 9.30-11.00 lub późnowieczornych: 19.45-21.15.

Z jakich krajów najczęściej pochodzą kursanci?

Z całego świata :)! Mamy studentów z: Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Japonii, Egiptu, Ghany, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Włoch, Rumunii, Meksyku...

Czy za kurs mogę zapłacić w szkole walutą euro?

Tak. Możliwa jest zapłata walutą euro. Cennik w euro podany jest również na stronie internetowej. Ewentualną resztę wydajemy w złotówkach.

W jaki sposób można zapisać się na kurs?

Najszybszym sposobem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapisy przyjmujemy też w sekretariacie szkoły. Rezerwując kurs prosimy o wpłacenie pierwszej raty w wysokości 580 PLN, jest ona potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Jaka jest przeciętna liczba osób w grupie?

Grupa liczy zwykle od 7 do 12 kursantów. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 4, jednak w czasie semestru wakacyjnego minimalna liczba uczestników wynosi 5.

Jeśli nie będę mógł uczestniczyć we wszystkich zajęciach, czy mogę liczyć na zwrot części wpłaconych pieniędzy?

Pojedyncze nieobecności nie mają wpływu na obniżenie ceny. Stracone lekcje możesz nadrobić samodzielnie, korzystając z materiałów umieszczonych na Twoim panelu ucznia lub na bezpłatnych konsultacjach z lektorem.

 

Do kiedy szkoła przyjmuje zapisy na kurs semestralny?

Daty kursów podane są na stronie. Zapisy przyjmujemy do momentu zapełnienia miejsc w grupach, zwykle do tygodnia przed rozpoczęciem kursu. W ciągu trwania semestru (dot. grup o wyższych poziomach niż początkujący) można dołączać do istniejącej już grupy, jeśli są jeszcze wolne miejsca.

Jeśli zrezygnuję z kursu to czy dostanę zwrot wpłaconej kwoty?

Gdy zrezygnujesz z kursu do trzech tygodni przed jego rozpoczęciem otrzymasz zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Gdy zrezygnujesz z kursu od trzech tygodni przed jego rozpoczęciem do czterech tygodni po rozpoczęciu kursu, jeśli wpłaciłeś pełną kwotę za kurs otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty. Pierwsza rata za kurs w tym okresie nie jest zwracana. 

W przypadku rezygnacji z kursu po czterech tygodniach od jego rozpoczęcia opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.

Jeśli otrzymymałeś zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego ubiegasz się o kartę pobytu lub wizę, a następnie rezygnujesz z kursu, pierwsza rata za kurs nie jest zwracana niezależnie od terminu rezygnacji. 

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Nasi kursanci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat brali już udział w semestralnym lub intensywnym kursie języka polskiego w Varii otrzymają 50 PLN zniżki na kurs.

Więcej informacji o promocjach: kliknij tutaj

Kiedy i jak korzystać z panelu ucznia?

Każdy student zapisujący się do naszej szkoły otrzymuje dostęp do swojego panelu ucznia. 
Na panelu można dowiedzieć się co było na danej lekcji, a także pobrać ćwiczenia do wydruku.