Kursy semestralne

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia. Wszystkie lekcje, również te na poziomie zupełnie początkującym, odbywają się wyłącznie po polsku. Pracujemy zwykle w grupach internacjonalnych i często język polski jest jedynym „wspólnym” językiem wszystkich studentów. Metoda ta daje rezultaty zaskakująco szybko - co bardzo wzmacnia motywację studentów. 

Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, oraz gry i zabawy językowe. Dzięki spontanicznej, pozbawionej stresu komunikacji, słuchacze bardzo szybko przełamują barierę w posługiwaniu się językiem polskim. 

Uczymy nie tylko „mówić”, ale także – jak mówić. Dbamy o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich struktur gramatycznych. Gramatyka ma stanowić narzędzie do budowania zdań i wypowiedzi i stwarzać poczucie „bezpieczeństwa” w posługiwaniu się językiem polskim.

Korzystamy ze sprawdzonych i lubianych przez studentów podręczników. Dodatkowo nasi lektorzy uzupełniają materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.