Kursy dla dzieci

Dzieci uczą się języków łatwo i naturalnie, jednak bardzo ważne jest, w jaki sposób tę wiedzę im przekazujemy.

Ruch, działanie, śmiech i koledzy to najlepsi sprzymierzeńcy dzieci w nauce!
Ważne jest, aby dziecko nie postrzegało nauki jako ciężkiej i nudnej pracy, a wręcz przeciwnie – by czuło, że świetnie się bawi i „zapomniało”, że cały czas poznaje i używa języka obcego. Do dzieci mówimy prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń - tak jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego. Nauka często odbywa się poprzez „udawanie” codziennych sytuacji, w których dziecko używa nowego języka. Na lekcjach wykorzystujemy elementy pantomimy, wprowadzamy różnorodne gry i zabawy oraz akcenty komiczne i absurdalne. Poprzez śmiech i pozytywne skojarzenia dzieci czują się prawdziwie zmotywowane do dalszej nauki i tym samym robią szybkie postępy.   

Nasze lektorki to „stuprocentowe” humanistki, obdarzone bogatą wyobraźnią, o artystycznym i pogodnym usposobieniu, pełne wewnętrznej radości i pasji. Niezwykle zaangażowane w swoją pracę i zawsze dbające o to, by nauka języka polskiego była dla dzieci pozytywnym i radosnym przeżyciem.