Kurs przygotowujący do egzaminu na poziomie B1


Terminy:
        Terminy kursu w Varii    
 1           12.02-19.03.2021         
Cena:

Kurs sześciotygodniowy: 630 PLN / 155 EUR
- 18 lekcji 45-minutowych
- Wykład językowy (np. poprawna wymowa, język potoczny)
- Materiały lekcyjne
- Test końcowy
- Certyfikat ukończenia kursu


 Ilość godzin w  tygodniu  3 lekcje 45-minutowych, w sumie 18 lekcji podczas kursu 
 Godziny zajęć  17:00 – 19:30 (z 15-minutową przerwą)
 Dni zajęć  każdy piątek przez sześć tygodni
 Ilość osób w grupie  minimalna 7, maksymalna 12
 Poziom zaawansowania  dla osób, które ukończyły kurs na poziomie min. A2.2

 

Z uwagi na zagrożenie COVID - 19, wszystkie zajęcia w Varii odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zależy nam, by studenci w naszej szkole czuli się bezpiecznie i komfortowo. Więcej o zasadach bezpieczeństwa w Varii, kliknij tutaj.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31.01.2021 r.: poziom B1
  • 27-28.03. 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 

Program:                                                                                                                                                                                

- Omówienie struktury egzaminu – typy zadań części pisemnej i ustnej

- Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych testowanych na egzaminie:

1. Poprawność gramatyczna; powtórzenie wymaganych do egzaminu zagadnień(czas teraźniejszy, czas przyszły prosty i złożony, czas przeszły, aspekt czasownika, tryb rozkazujący, tryb warunkowy, stopniowanie przymiotników i przysłówków, odmiana przez przypadki rzeczowników i przymiotników, przyimki, spójniki, tworzenie pytań, przekształcanie zdań).

2. Rozumienie ze słuchu ćwiczone na typowych dla testu zadaniach.

3. Rozumienie tekstu pisanego: ćwiczenia leksykalne pogłębiające tematy poruszane w tekstach, zestawy zadań typowe na egzaminie certyfikatowym.

4. Pisanie: omówienie pisemnych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, relacja, ogłoszenie, zaproszenie, list prywatny i oficjalny, reklamacja).

5. Egzamin ustny: omówienie typów zadań z egzaminu, ćwiczenia symulujące egzamin, słownictwo związane z wyrażaniem opinii, argumentacją.

- Test próbny w formie egzaminu państwowego