Intensywne kursy wakacyjne

Zanim rozpoczniesz kurs, odbędziesz rozmowę i napiszesz test kwalifikacyjny, po których zostaniesz przydzielony do odpowiedniej grupy (dotyczy osób, które uczyły się już języka polskiego). Kurs będzie obejmował naukę języka metodą komunikatywną, polegającą na ciągłym używaniu języka polskiego, niezależnie od poziomu zaawansowania grupy. 

Oznacza to, że wszystkie lekcje, również te na poziomie zupełnie początkującym odbywają się wyłącznie po polsku. Metoda ta daje rezultaty zaskakująco szybko - co bardzo wzmacnia motywację studentów. Pracujemy zwykle w grupach międzynarodowych i często język polski jest jedynym „wspólnym” językiem wszystkich studentów.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy.  

Uczymy nie tylko „mówić”, ale także jak mówić. Dbamy o staranność językową, poprawną wymowę i użycie odpowiednich struktur gramatycznych i składniowych. Gramatyka ma stanowić narzędzie do budowania zdań i wypowiedzi i stwarzać poczucie „bezpieczeństwa” w posługiwaniu się językiem polskim.

Podczas kursu pracujemy na własnych materiałach dydaktycznych, a także wykorzystujemy teksty i ćwiczenia z popularnych książek do nauki języka polskiego. Dla grup początkujących nasi lektorzy przygotowali podręcznik obejmujący zakres słownictwa i gramatyki na poziomie A1, bazujący głównie na ćwiczeniach komunikacyjnych i leksykalnych.