Intensywne kursy trzytygodniowe


Czy w sekretariacie szkoły mogę zapłacić za kurs kartą płatniczą?

Tak. Wpłaty można również dokonać gotówką lub przelewem bankowym, na konto szkoły.

W jaki sposób można zapisać się na kurs?

Najszybszym sposobem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapisy przyjmujemy też w sekretariacie szkoły. Rezerwując kurs prosimy o wpłacenie pierwszej raty w wysokości 580 PLN, jest ona potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Nasi kursanci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat brali udział w przynajmniej jednym intensywnym trzytygodniowym kursie języka polskiego w Varii otrzymają 100 PLN zniżki na następny kurs. Cena kursu będzie wynosiła zatem 980 PLN zamiast 1080 PLN.

Jak oceniany będzie mój postęp?

Podczas trwania kursu nauczyciele prowadzą „kartę postępu ucznia”, która zawiera takie informacje jak wyniki testów, zaangażowanie, praca na lekcji. Na tej podstawie lektorzy przygotowują dla każdego studenta końcowy raport postępów. Jest to opisowa ocena wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, słuchania, gramatyki.

Dodatkowo „karta” zawiera wskazówki od lektora, które pomogą Ci w dalszej nauce języka polskiego. O swoich postępach możesz również dowiedzieć się na bieżąco, podczas trwania kursu. Twój nauczyciel bardzo chętnie porozmawia z Tobą i udzieli odpowiednich rad.  

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Jak dużo mogę się nauczyć w przeciągu 3 tygodni?

Osoby początkujące po 3 tygodniach intensywnej nauki są w stanie opanować podstawy gramatyki oraz porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, m.in.: opowiedzieć o sobie, zrobić zakupy, zapytać o drogę i zamówić obiad w restauracji. Natomiast osoby na wyższym poziomie zaawansowania w przeciągu 3 tygodni mogą w wyraźny sposób np. poprawić sprawność mówienia, wzbogacić zasób słownictwa czy udoskonalić poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.

O której godzinie odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się od 9.30 do 12.45 (z 15 minutową przerwą). Pierwszego dnia kursu (poniedziałek) lekcje rozpoczyna grupa początkująca, natomiast osoby, które uczyły się już języka polskiego zdają ustny test kwalifikacyjny, na podstawie którego zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.  
Grupa początkująca ma tego dnia 4 lekcje, pozostali studenci – 2 lekcje.

Jeśli nie będę mógł uczestniczyć we wszystkich zajęciach, czy mogę liczyć na zwrot części wpłaconych pieniędzy?

Pojedyncze nieobecności nie mają wpływu na obniżenie ceny. Stracone lekcje możesz nadrobić samodzielnie lub na bezpłatnych konsultacjach z lektorem.

 

Jeśli zrezygnuję z kursu, to czy dostanę zwrot wpłaconej kwoty?

Jeżeli po zapisaniu się na kurs nie będziesz mógł wziąć w nim udziału, wpłacona zaliczka nie jest zwracana. Jeśli wpłaciłeś całość kwoty, odzyskasz pieniądze pomniejszone o wartość zaliczki i opłaty za przelew.

Jeśli zrezygnujesz z kursu do trzech tygodni przed jego rozpoczęciem otrzymasz zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Gdy zrezygnujesz z kursu w okresie od trzech tygodni przed jego rozpoczęciem do dnia rozpoczęcia, otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszonej o koszty pierwszej raty (jeśli wpłaciłeś całą kwotę). Pierwsza rata za kurs w tym okresie nie jest zwracana.

W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.

Jak długo trwa nauka na jednym poziomie?

Nauka na poziomie podstawowym (A1) obejmuje ok. 150 godzin. Kolejne poziomy zaawansowania (A2, a także poziomy B i C) wymagają nieco dłuższej pracy i zwykle nauka trwa ok. 180 godzin.

Zdarza się jednak, że student bardzo szybko robi postępy i tym samym szybciej awansuje do wyższej grupy. Zawsze jednak warunkiem awansu jest odpowiednia frekwencja na lekcji (min. 70%), aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywny wynik testu końcowego.

Mówię już bardzo dobrze po polsku. Czy mogę się jeszcze nauczyć czegoś nowego?

Oczywiście. Zawsze możesz poszerzyć swój zasób słownictwa o nowe synonimy, idiomy, związki frazeologiczne. Na lekcji poruszane będą tematy adekwatne dla twojego poziomu językowego - z dziedziny literatury, kultury, a także tematy społeczno-polityczne i naukowe. Stanowią one wyzwanie nawet dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na zakończenie kursu studenci piszą test końcowy. Ćwiczenia zawarte w teście są opracowywane specjalnie dla każdej grupy i obejmują dokładnie to, co było realizowane podczas kursu. Test poprzedzony jest lekcją powtórkową, która ułatwia przygotowanie się do egzaminu. Pozytywne wyniki testu oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach są gwarancją ukończenia kursu i tym samym umożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Z jakich krajów najczęściej pochodzą kursanci?

Z całego świata :)! Mamy studentów z: Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Japonii, Egiptu, Ghany, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Włoch, Rumunii, Meksyku...

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Czy można otrzymać zaświadczenie, że uczestniczę w kursie? Jakie warunki należy spełnić?

Zaświadczenie bywa potrzebne naszym kursantom starającym się o wizę lub przedłużenie legalnego pobytu w Polsce. Odpowiednie zaświadczenia wystawiamy osobom, które zapisały się na wskazany kurs i wpłaciły pierwszą ratę, tj. 550 PLN.

Jaki poziom wystarczy, żeby porozumieć się w Polsce?

To zależy, czy chcemy dogadać się w najprostszych sytuacjach, np. pytając o drogę, robiąc zakupy, zamawiając obiad czy zależy nam na bardziej zaawansowanych dialogach i abstrakcyjnych tematach.

Prosta komunikacja jest możliwa już na poziomie A2, natomiast poziomem, który pozwala w miarę swobodnie poradzić sobie z większością typowych sytuacji turystycznych jest B1.

Nie wiem jaki mam poziom językowy. Jak mam to sprawdzić?

Aby sprawdzić swój poziom językowy wystarczy przyjść do naszej szkoły na rozmowę z lektorem. Poprosimy Cię też o wypełnienie pisemnego testu. Na spotkanie z nami zarezerwuj ok. 30 minut. Test kwalifikacyjny znajduje się również na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00, na Michałowskiego 2/3

Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy są jakieś granice wiekowe dla osób zapisujących się na kurs?

Górnych granic wiekowych oczywiście nie ma. :) Kursy są przeznaczone dla osób w wieku 16+. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą opiekuna, przyjmujemy na kurs również osoby młodsze. Dzieciom zwykle proponujemy lekcje indywidualne, lub, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych, tworzymy grupy.

Jaka jest przeciętna liczba osób w grupie?

Grupa liczy zwykle od 7 do 11 kursantów. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 4.

Czy dostanę certyfikat ukończenia kursu i czy jest on respektowany przez uczelnie?

Certyfikat ukończenia kursu otrzymuje każdy student, który poprawnie napisał test końcowy i uczęszczał na zajęcia. Zawiera on takie informacje jak: rodzaj kursu, czas jego trwania, poziom i liczba godzin.

Certyfikat wydawany przez nasze Centrum nie jest dokumentem oficjalnym, jest jednak respektowany przez większość uczelni i firm, jako dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na danym poziomie. Informacje na temat certyfikatowych egzaminów państwowych ze znajomości języka polskiego jako obcego można znaleźć tutaj.

Jaki jest język wykładowy na lekcji?

Na lekcji mówimy i uczymy po polsku. Nasi kursanci pochodzą z najróżniejszych stron świata i język polski jest często jedynym wspólnym językiem wszystkich studentów. Komunikatywna metoda prowadzenia zajęć mobilizuje uczestników kursu nie tylko do mówienia, ale również do myślenia w języku innym niż ojczysty.

Wszyscy pracownicy szkoły Varia posługują się również językiem angielskim, który ułatwia pozalekcyjną komunikację.

Czy za kurs mogę zapłacić w szkole walutą euro?

Tak. Możliwa jest zapłata walutą euro. Cennik w euro podany jest również na stronie internetowej. Ewentualną resztę wydajemy w złotówkach.

Co zawiera cena kursu? Czy są przewidziane bezpłatne konsultacje lub konwersacje?

Cena kursu, tj. 980 PLN, zawiera 60 godzin lekcyjnych (15 spotkań), materiały lekcyjne wykorzystywane na lekcji oraz certyfikat ukończenia kursu. Każdy kursant ma również możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach i wykładach związanych z językiem i kulturą polską. Zwykle na każdym kursie organizujemy jedne zajęcia dodatkowe. Są to np. warsztaty wymowy lub slangu.

Czy po skończeniu kursu można kontynuować naukę na następnym? Jeśli tak, to na jakim poziomie?

Oczywiście. Kontynuując kurs możesz mieć pewność, że będziesz realizować nowy, często trudniejszy materiał. Należy pamiętać, że osiągnięcie poszczególnego poziomu wymaga określonej ilości godzin pracy. Zwykle nie ma możliwości zrealizowania jednego poziomu w czasie jednego kursu. Np. nauka na poziomie podstawowym (A1) obejmuje ok. 120 godzin, co oznacza, że osiągniecie poziomu A1 i przejście na poziom A2 wymaga ukończenia dwóch kursów. Więcej informacji o poziomach, kliknij tutaj.