Intensywne kursy trzytygodniowe

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, co oznacza, że podczas zajęć największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia.

Podstawową techniką jest praca w grupie, oraz dialogi odgrywane przez uczniów w parach. Na lekcjach często używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który stwarza możliwie jak najwięcej sytuacji przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym. Wszystkie lekcje, również te na poziomie zupełnie początkującym, odbywają się wyłącznie po polsku. Pracujemy zwykle w grupach internacjonalnych i często język polski jest jedynym „wspólnym” językiem wszystkich studentów. Metoda ta daje rezultaty zaskakująco szybko - co bardzo wzmacnia motywację studentów. 

Nacisk na konwersacje nie oznacza jednak, że pomijamy nauczanie pozostałych sprawności językowych, czyli słuchania, poprawności gramatycznej, czytania i pisania. Stanowią one integralną część kursu, gdyż wpływają na płynność i sprawność konwersacji.

Podczas kursu pracujemy na własnych materiałach dydaktycznych, a także wykorzystujemy teksty i ćwiczenia z popularnych książek do nauki języka polskiego. Dla grup początkujących nasi lektorzy przygotowali podręcznik obejmujący zakres słownictwa i gramatyki na poziomie A1, bazujący głównie na ćwiczeniach komunikacyjnych i leksykalnych.