Dla firm

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego stworzyliśmy własny program nauczania, który szczególny nacisk, zgodnie z podejściem komunikacyjnym, kładzie na kształcenie mówienia. Wszystkie lekcje, również te na poziomie zupełnie początkującym odbywają się wyłącznie po polsku. Metoda ta pozwala uzyskać zaskakująco szybkie rezultaty - co bardzo wzmacnia motywację do dalszej nauki.

Uczymy nie tylko „mówić”, ale także – jak mówić. Dbamy o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich struktur gramatycznych. Gramatyka ma stanowić narzędzie do budowania zdań i wypowiedzi i stwarzać poczucie „bezpieczeństwa” w posługiwaniu się językiem polskim.