Państwowy certyfikat z języka polskiego

Państwowy certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników z każdej części egzaminu (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej).

Egzamin organizowany jest na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2  oraz C2, co najmniej trzy razy do roku w różnych miastach Kraków, Warszawa, Moskwa, Londyn itp... Przystąpić do niego może każdy obcokrajowiec, bez względu na to w jaki sposób, gdzie i kiedy uczył się języka polskiego. Należy jednak pamiętać, że zdając egzamin B1 i B2 cudzoziemiec musi mieć ukończone 16 lat, a C2 – 18 lat.

Szczegółowe i aktualizowane informacje dostępne są na stronie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: www.certyfikatpolski.pl.

Centrum Języka Polskiego organizuje zajęcia indywidualne, które przygotowują do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na wszystkich trzech poziomach zaawansowania.